Choď na obsah Choď na menu
 


Psychotesty

Od 1.8 2011 je v platnosti Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 229/2011 Z.z. o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva, ktorá reaguje na zmeny Zákona 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive.

Podľa týchto zmien sa musí každý žiadateľ o zbrojný preukaz podrobiť vyšetreniu klinickým psychológom. (Túto povinnosť mali doteraz iba mladiství, ktorí žiadali o zbrojný preukaz na športové účely). Vyšetrenie bude povinné aj pri vydaní nového zbrojného preukazu – pre držiteľa skupiny A alebo C, ktorý ho má vydaný na výkon zamestnania (napr. príslušníci SBS, ktorí používajú zbrane). Platnosť zbrojného preukazu sa nemení, naďalej bude platiť 10 rokov.

Držitelia automatických zbraní budú musieť každých 10 rokov absolvovať psychotesty. Prvý krát tak musia urobiť najneskôr do 30. apríla 2012 - inak stratia psychickú spôsobilosť na držbu zbrane, čo je dôvodom na odňatie zbrojného preukazu. Ostatní až po vydaní nového zbrojného preukazu, ktorých platnosť ostáva na súčasnej úrovni desiatich rokov.

Ak sa držitelia zbraní s právom nosiť ju psychotestu nepodrobia, toto právo stratia, naďalej však zbraň budú môcť vlastniť. Vlastníci zbrojného preukazu nad 62 rokov bez práva nosiť zbraň, teda najmä zberatelia, sa psychotestom podrobovať nebudú.

Držitelia skupín B, D, E, F alebo C (preukaz vydaný na výkon oprávnenia), ktorí neabsolvovali psychotesty do 30. apríla tohto roka nimi budú musieť prejsť pri vydaní nového zbrojného preukazu. Povinnosť neplatí pre držiteľov nad 62 rokov.