Choď na obsah Choď na menu
 


Poľovnícke signály a piesne


Obrázok

Pri spoločných nástupoch na poľovačkách a pri rôznych slávnostných   príležitostiach poľovníci oddávna používajú zaužívané a osvedčené zvukové povely, signály alebo slávnostné fanfáry. Povely a signály zvyčajne vydáva vedúci poľovačky poľovníckou signálkou alebo trubač lesnicou, ktorá by na veľkých poľovačkách nemala chýbať. Poľovník - trubač nosieva lesnicu prevesenú na zelenej šnúrke alebo na remienku cez ľavé plece. Keď trúbi len jeden trubač, stojí mierne rozkročený, ľavou rukou drží hlaveň pušky nad pútkom, pravou rukou drží lesnicu a trúbi tak, že "korpus" je obrátený trošku vpravo hore. Keď trubač nemá pušku, ale tesák, má ľavú ruku položenú na rukoväti tesáka. Keď nemá ani pušku ani tesák, opiera ľavú ruku o svoj bok. Pri spoločnom vystúpení viacerých trubačov je veľmi dôležitý ich jednotný postoj.

 

1. Pozor

prehrať signál

Na určenom mieste sa schádzajú poľovníci, honci, psovodi so psami a ostatní účastníci poľovačky. Vzájomne sa vítajú a pozdravujú, psy netrpezlivo pobehujú a brešú. Tento huriavk prehluší hlas lesníc, ktoré signálom Pozor! upozornia prítomných, že poľovačka začína.

"počúvajte, počúvajte na rozkazy pozor dajte"

 

2. Uvítanie

prehrať signál

Účastníci poľovačky nastúpia k otváraciemu ceremoniálu. V jednom rade poľovníci, oproti honci. Nastúpený útvar uzatvárajú po pravej ruke poľovníkov vedúci poľovačky a poľovnícky hospodár, na opačnom konci stoja lesničiari, ktorí signálom Uvítanie všetkých privítajú. Poľovnícky mrav káže vypočuť si tento signál s obnaženými hlavami. Vedúci poľovačky privíta všetkých účastníkov, hospodár ich oboznámi so spôsobom a priebehom poľovačky. Potom zaznie ďalší signál Slávnostné lesnice.

"vítame Vás, priatelia poľovníci, prírody a zveri vášniví milovníci, milovníci"

 

3. Slávnostné lesnice

prehrať signál

"slávnostne zatrúbia lesnice každému, kto našu zver má rád a v núdzi ostane dobrý kamarát"

 

4. Začiatok činnosti

prehrať signál

Poľovníci a honci sa rozchádzajú a postupne vytvárajú poľovnú formáciu podľa druhu kolektívnej poľovačky (pri kruhovke kruh alebo určené stanovištia). Keď je kruh uzavretý dá vedúci poľovačky lesničiarom pokyn, aby zahrali signál Začiatok činnosti.

" poľovka sa začína, každý pušku nabíjaj, strieľaj presne, opatrne, radosťou sa opíjaj a pozor si daj"

 

5. Honci do kruhu

prehrať signál

Všetci pomaly postupujú do stredu kruhu. Kým je kruh dostatočne veľký, strelci strieľajú do kruhu i von z kruhu na bežiace zajace a letiace bažanty (podľa druhu poľovky). Honci a psy zver vyháňajú a zastrelenú znášajú. Kruh sa stále zužuje. Aby sa predišlo vzájomnému postreleniu da vedúci poľovačky zahrať signál Honci do kruhu. To je povel strelcom aby sa zastavili a odteraz strieľali iba von z kruhu.

"honci, pomáhajte, z kruhu vyháňajte"

 

6. Koniec činnosti

prehrať signál

Honci stále postupujú do stredu kruhu a vyháňajú ukrytú zver. Keď sa stretnú v strede kruhu, zaznie signál Koniec činnosti. Strelci prestanú strieľať, vybijú zbrane a pomáhajú honcom znášať zhasnutú zver.

"mierni vášeň, vybi zbraň, na nič živé nestrieľaj, na nič živé nestrieľaj"

 

7. Prestávka

prehrať signál

Počas poľovačky je potrebné posilniť sa oddýchnuť si a na to slúži signál Prestávka. Poľovníci oddychujú, vymieňajú si skúsenosti a žartujú. Medzitým sa posilňujú jedlom a hasia smäd teplým čajom.

"zastavme poľovanie, posilnime sa" 

 

8. Koniec prestávky

prehrať signál

Čas rýchlo ubieha, oddych končí. Lesnice oznamujú Koniec prestávky.

" smiech a humor zanechajme, poľovať sa znovu dajme, dajme sa"

 

9. Výrad

prehrať signál

V poľovačke sa pokračuje. Poľovníci a honci vytvoria ďalší kruh (kolo) potom ďalší a ďalší. Každé kolo sa začína a končí príslušným signálom. Po skončení poľovačky sa všetci dostavia na výradište, kde sa ulovená zver poukladá do radov a účastníci poľovačky sa zoradia k záverečnému ceremoniálu. Zaznie signál Výrad. Ten si tiež vypočujeme s obnaženými hlavami. Vedúci poľovačky hlási výsledok lovu poľovnému hospodárovi, ten poďakuje prítomným za účasť a námahu a oznámi, kde bude posledný pohon. Jeden z hostí poďakuje usporiadateľovi za pozvanie a usmerňovanie poľovačky.

"poctu poslednú skladáme zveri lovene vďaku za dobrý revír. Sosnou povievaj vetrík voňavý, ďaleko zanes naše ha-la-li"

 

10. Lovu zdar

prehrať signál

Na záver poľovačky vyjadria lesničiari signálom Lovu zdar! poľovnícku poctu ulovenej zveri a vďaku poľovníkom a honcom, ktorí sa zúčastnili poľovačky.

" lesu poľu dolinám zaznej mocne lovu zdar, lovu zdar, lovu zdar, lovu zdar"

 

Okrem desiatich oficiálnych signálov vznikli aj niektoré ďalšie napr.:

 

Diviak

prehrať

"diviak už usína trápenia už nemá,najprv driemal v húštine, potom vybehol on proti mne, až guľka čarovná zas ho uspala"

 

Líška

prehrať

"líška bystrá, múdra stvora, nezájdeš už do brloha. Ležíš si tu na machu, s veľkou dierou v kožuchu. Ulovil ťa priateľ náš, naleje nám oldomáš"

 

Sojka

prehrať

"sojka sojka škriekavá, plašíš nám zver od rána. Sadla si si na vrcholec smreka, už nám viacej nezaškriekaš. Sojka sojka škriekavá, či ti to bolo treba"

 

Svätohubertská hymna

 

prehrať

zdroj: www.malzenice.webnode.sk