Choď na obsah Choď na menu
 


Kritéria selektívneho odstrelu

Kritéria selektívneho odstrelu srncov

1 ročné srnce

 • dĺžka kmeňa bez vetiev nad 12 cm
 • dĺžka členitého kmeňa nad 10 cm
 • redukovaná hmotnosť parožia - 110 gr.

2 ročné srnce

 • dĺžka kmeňa 18 cm
 • počet vetiev - 5
 • priemerná dĺžka vetiev nad 3 cm
 • bodová hodnota nad 45 b. CIC
 • redukovaná hmotnosť - min. 180 gr.

3 ročné srnce

 • dĺžka kmeňa nad 20 cm
 • počet vetiev - 6
 • priemerná dĺžka vetiev nad 4 cm
 • bodová hodnota min. 60 b. CIC
 • redukovaná hmotnosť min. 220 gr.

4 - 5 ročné srnce

 • dĺžka kmeňov nad 22 cm
 • počet vetiev - 6
 • priemerná dĺžka vetiev nad 5 cm
 • bodová hodnota - min. 75 b. CIC
 • redukovaná hmotnosť min. 240 gr.

Za lovné sa považujú všetky 6 ročné a staršie srnce . Za srnce nesúce na chov sa považujú :

 • 1 ročné , ak nedosahujú stanovenú dĺžku
 • 2 - 5 ročné , ktoré nespĺňajú dva parametre vrátane parametra č. 4
 • parameter č. 5 je len pomocný pre hodnotiteľskú komisiu

Srnce bez ohľadu na vek s trvalo deformovaným parožím ( parochniare , zlomená pučnica , viac kmeňov ako dva a pod.)

 

Veková trieda

I.vt

II.vt

III.vt

Vek

1r.

2 - 5r.

6a viac r.

 

 

Kritéria selektívneho odstrelu jeleňov podľa kvalitatívnych tried poľovných oblastí

V poľovných oblastiach 1 kvalitatívnej triedy : J-XVIII Poľana , J-XIX Klenovský Vepor , J-XXIII Levočské pohorie , J-XXIV Spišská Magura , J-XXV Čergov , J-XXVI Nízke Beskydy , J-XXVII Humenné , J-XXVIII Poloninské Karpaty , J-XXIV Vihorlat , J-XXX Slánske pohorie , S-VIII Zvolen , S-XV Málinec , S-XXII Toplianská , S- Továrne , M-XIII Ondavská , M-XIV Veľké Kapušany - sa určujú tieto minimálne kritéria trofejí jeleňov súcich na chov :
2 ročné jelene

 • ostro zakončené ihlice s dĺžkou min. 35 cm
 • tupo zakončené ihlice s dĺžkou min. 30 cm
 • členené kmene aj s dĺžkou menšou ako 30 cm

3 ročné jelene

 • členitosť min. pravidelného 8 ráka
 • kmene obojstranne ukončené vidlicami
 • dĺžka kmeňov min. 55 cm
 • dĺžka stredných vetiev min. 15 cm
 • bodová hodnota min. 110 bodov CIC

4 ročné jelene

 • členitosť min. pravidelného 8 ráka
 • kmene obojstranne ukončené vidlicami s priemernou dĺžkou min . 15 cm
 • dĺžka kmeňov min. 65 cm
 • dĺžka stredných vetiev min. 20 cm
 • bodová hodnota min. 130 bodov CIC

5 ročné jelene

 • členitosť min. pravidelného 10 ráka
 • kmene obojstranne ukončené korunami
 • dĺžka kmeňov min. 75 cm
 • dĺžka stredných vetiev min. 20 cm
 • bodová hodnota min. 150 bodov CIC

6 - 7 ročné jelene

 • členitosť min. pravidelného 12 ráka
 • kmene obojstranne ukončené korunami
 • dĺžka kmeňov min. 85 cm
 • bodová hodnota min. 170 bodov CIC

8 - 9 ročné jelene

 • členitosť min. 12 ráka
 • kmene obojstranne korunové
 • dĺžka kmeňov min. 95 cm
 • bodová hodnota min. 180 bodov CIC

10 - 11 ročné jelene

 • členitosť min. pravidelného 12 ráka
 • kmene obojstranne korunové
 • dĺžka kmeňov min. 100 cm
 • bodová hodnota min. 190 bodov CIC

Za jelene súce na chov sa považujú : jelene , ktoré dosahujú min. parametre parožia chovných jeleňov stanovených vo všetkých ukazovateľoch v závislosti od veku ako aj jelene , ktorých dĺžka kmeňov alebo bodová hodnota je menšia max. o 5% od uvedeného parametra.
Za jelene nesúce na chov sa považujú :

 • jelene , ktoré nespĺňajú podmienky , uvedené v bode 2
 • jelene s trvalou deformáciou parožia
 • 5r. a staršie nekorunové , alebo len jednostranne korunové
3r. a staršie s členitosťou 8 ráka

V poľovných oblastiach 2 kvalitatívnej triedy : J-VI Slovenské Beskydy , J-VII Oravská Magura , J-IX Žiar , J-X Vtáčnik , J-XI Kremnické Pohorie , J-VII Veľká Fatra , J-XIII Orava , J-XIV Nízke Tatry - sever I, J-XV Nízke Tatry - juh I , J-XVI Nízke Tatry - sever II , J-XVII Nízke Tatry - juh II , J-XX Muráň , J-XXI Smolník , J-XXII Slovenský Raj , J-XXX Vysoké Tatry , J-XXXIII Tríbeč , S-VII Štiavnické pohorie , S-IX Javorie , S-X Hontianska , S-XI Modrý Kameň , S-XII Krtíš , S-XIII Tuhár , S-XIV Lučenec , S-XVI Rimavská Sobota , S-XVII Gemer , S-XVIII Silická , S-XIX Kavečany , S-XX Toryská , S-XXI Prešov , M-XII Košická nížina sa určujú tieto min. kritéria trofejí jeleňov súcich na chov :
2 ročné jelene

 • ostro zakončené ihlice s dĺžkou min. 30 cm
 • tupo zakončené ihlice s dĺžkou min. 25 cm
 • členené kmene aj s dĺžkou menšou ako 25 cm

3 ročné jelene

 • členitosť min. nepravideľného 8 ráka
 • kmene jednostranne ukončené vidlicou
 • dĺžka kmeňov min. 55 cm
 • dĺžka stredných vetiev min. 15 cm
 • bodová hodnota min. 100 bodov CIC

4 ročné jelene

 • členitosť min. pravideľného 8 ráka
 • kmene obojstranne ukončené vidlicami s priemernou dĺžkou min. 10 cm
 • dĺžka kmeňov min. 65 cm
 • dĺžka stredných vetiev min. 20 cm
 • bodová hodnota min. 120 bodov CIC

5 ročné jelene

 • členitosť min. pravideľného 10 ráka
 • kmene obojstranne korunové
 • dĺžka kmeňov min. 75 cm
 • dĺžka stredných vetiev 20 cm
 • bodová dĺžka min. 140 bodov CIC

6 - 7 ročné jelene

 • členitosť min. pravideľného 10 ráka
 • kmene obojstranne korunové
 • dĺžka kmeňov min. 80 cm
 • bodová hodnota min. 160 bodov CIC

8 - 9 ročné jelene

 • členitosť min. pravideľného 12 ráka
 • kmene obojstranne korunové
 • dĺžka kmeňov min. 90 cm
 • bodová hodnota min. 170 bodov CIC

10 - 11 ročné jelene

 • členitosť min. pravideľného 12 ráka
 • kmene obojstranne korunové
 • dĺžka kmeňov min. 95 cm
 • bodová hodnota min. 180 bodov CIC

Za jelene súce na chov sa považujú : jelene , ktoré dosahujú min. parametre parožia chov. jeleňov stanovené vo všetkých ukazovateľoch v závislosti od veku ako aj jelene , ktorých dĺžka kmeňov alebo bodová hodnota je menšia max. o 5% od uvedeného parametra.
Za jelene nesúce na chov sa považujú :

 • jelene, ktoré nespĺňajú podmienky , uvedené v bode 5
 • jelene s trvalou deformáciou parožia
 • 6r. a staršie nekorunové , alebo len jednostranne korunové jelene
3r. a staršie jelene s členitosťou 6 ráka

V poľovných oblastiach 3 kvalitatívnej triedy : J-I Podunajská , J-II Bebrava , J-III Stážovská hornatina , J-IV Javorníky I , J-V Javorníky II , J-VIII Malá Fatra , J-XXXII Považský Inovec , J-XXXIV Biele Karpaty , S-I Záhorie , S-II Malé Karpaty , S-III Bratislava , S-IV Stará Turá , S-V Bošáca , S-VI Marhat , M-I Záhorská Mižina , M-II Senica , M-III Žitný ostrov , M-IV Galanta , M-V Trnava , M-VI Piešťany , M-VII Horná Nitra , M-VIII Nitra , M-IX Nové Zámky , M-X Levice , M-XI Želiezovce sa určujú tieto min. kritéria trofejí jeleňov súcich na chov :
2 ročné jelene

 • ostro zakončené ihlice s dĺžkou min. 30 cm
 • tupo zakončené ihlice s dĺžkou min. 25 cm
 • členené kmene aj s dĺžkou menšou ako 25 cm

3 ročné jelene

 • členitosť min. pravideľného 6 ráka
 • dĺžka kmeňov min. 50 cm
 • dĺžka stredných vetiev min. 15 cm
 • bodová hodnota min. 90 bodov CIC

4 ročné jelene

 • členitosť min. pravideľného 8 ráka
 • dĺžka kmeňov min. 60 cm
 • dĺžka stredných vetiev min. 20 cm
 • bodová hodnota min. 110 bodov CIC

5 ročné jelene

 • členitosť min. nepravideľného 10 ráka
 • dĺžka kmeňov min. 70 cm
 • dĺžka stredných vetiev min. 20 cm
 • bodová hodnota min. 130 bodov CIC

6 - 7 ročné jelene

 • členitosť min. pravideľného 10 ráka
 • kmene obojstranne korunové
 • dĺžka kmeňov min. 75 cm
 • bodová hodnota min. 150 bodov CIC

8 - 9 ročné jelene

 • členitosť min. pravideľného 10 ráka
 • kmene obojstranne korunové
 • dĺžka kmeňov min. 85 cm
 • bodová hodnota min. 160 bodov CIC

10 - 11 ročné jelene

 • členitosť min. pravideľného 12 ráka
 • kmene obojstranne korunové
 • dĺžka kmeňov min. 90 cm
 • bodová hodnota min. 170 bodov CIC

Za jelene súce na chov sa považujú : jelene, ktoré dosahujú min. parametre parožia chov. jeleňov stanovené vo všetkých ukazovateľoch v závislosti od veku ako aj jelene , ktorých dĺžka kmeňov alebo bodová hodnota je menšia max. o 5% od uvedeného parametra.
Za jelene nesúce na chov sa považujú :

 • jelene, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v bode 8
 • jelene s trvalou deformáciou parožia
 • 6r. a staršie nekorunové , alebo len jednostranne korunové jelene

4r. a staršie s členitosťou 6 ráka ,alebo nepravideľného 8 ráka

Veková trieda

I.vt

II.vt

III.vt

IV.vt

Vek

2r.

3 - 5r.

6 - 9r.

10 a viac r.

 

Kritéria selektívneho odstrelu danielov podľa kvalitatívnych tried poľovných oblastí

1 skupina v poľovných lokalitách : D4 PL Skalica , D5 PL Svodín - Veľ. Ludince , D6 PL Vojnice - Bátorove Kosihy , D7 PL Pata , D11 PL Karikáš , D13 PL Kalinkovo , D15 PL Teplý Vrch , D19 PL Zemplínske Vrchy , D22 PL Pozdišovce sa určujú tieto min. kritéria trofejí danielov súcich na chov :
2 ročné daniele

 • dĺžka kmeňov min. 10 cm
 • hruškovitý tvar na báze oboch kmeňov

3 ročné daniele

 • dĺžka kmeňov 40 cm
 • dĺžka lopaty 15 cm
 • šírka lopaty 8 cm
 • horný a dolný obvod kmeňa 7 cm

4 ročné daniele

 • dĺžka kmeňa 50 cm
 • dĺžka lopaty 25 cm
 • šírka lopaty 10 cm
 • neprípustný je výrez v tvare " U "
 • prípustný je jeden výrez v tvare " V " na jednej lopate

5 - 6 ročné daniele

 • dĺžka kmeňa 60 cm
 • dĺžka lopaty 30 cm
 • šírka lopaty 14 cm
 • neprípustné sú jedno a viac štrbinové lopaty

7 ročné daniele

 • dĺžka kmeňa 65 cm
 • dĺžka lopaty 35 cm
 • šírka lopaty 15 cm
neprípustné sú jedno a viac štrbinové lopaty

2 skupina v poľovných lokalitách : D1 PL Malé Karpaty 1 - juh , D2 PL Malé Karpaty 2 - sever , D3 PL Malacky , D8 Strážovská hornatina , D9 PL Kováčová - Bieň , D10 PL Dobrá Niva , D12 PL Čebovská Bukovina , D14 PL Lučenec - juh , D16 PL Červený kameň , D17 Betliar , D18 PL Úbrež , D20 PL Rozhanovce , D21 PL Boťany a vo všetkých ostatných poľov. revíroch s voľným chovom danielej zveri sa určujú tieto min. kritéria trofejí danielov súcich na chov :
2 ročné daniele

 • dĺžka kmeňov 10 cm
 • hruškovitý tvar na báze oboch kmeňov

3 ročné daniele

 • dĺžka kmeňov 38 cm
 • dĺžka lopaty 14 cm
 • šírka lopaty 7 cm

4 ročné daniele

 • dĺžka kmeňa 45 cm
 • dĺžka lopaty 20 cm
 • šírka lopaty 8 cm
 • neprípustný je výrez v tvare " U "
 • prípustný je jeden výrez v tvare " V " na jednej z lopát

5 - 6 ročné daniele

 • dĺžka kmeňa 55 cm
 • dĺžka lopaty 27 cm
 • šírka lopaty 13 cm
 • neprípustné sú jedno a viac štrbinové lopaty

7 ročné daniele

 • dĺžka kmeňa 60 cm
 • dĺžka lopaty 30 cm
 • šírka lopaty 14 cm
 • neprípustné sú jedno a viac štrbinové lopaty

Za lovné sa považujú všetky 8r. a staršie daniele. Pre obe kvalitatívne skupiny platí zásada že :

 • ak trofej v dvoch či troch ukazovateľoch presahuje stanovené hodnoty a nesplnený ukazovateľ je menší max. o 10% považuje sa za nesprávny odstrel
 • pri mechanickom poškodení kmeňa sa posudzujú znaky chovnosti podľa nepoškodeného kmeňa
trvalé abnormality - deformácie , chýbajúca očnica alebo stredná vetva - sa považujú za správny odstrel

Veková trieda

I.vt

II.vt

III.vt

IV.vt

Vek

2r.

3 - 4r.

5 - 7r.

8 a viac r.

Kritéria selektívneho odstrelu muflónov podľa kvalitatívnych tried poľovných oblastí

1 skupina v poľovných lokalitách : M7 PL Drastavica , M8 PL Počúvadlo , M12 PL Betliar , M15 PL Ladzany , v poľov. revíroch : Zvernica Teplý Vrch , PR obecných lesov Dobrá Niva a Babiná , Zvernica " Orlová " Strážske sa určujú tieto min. kritéria trofejí muflónov určujú nasledovne :
2 ročné muflóny

 • dĺžka tuľajok 53 cm
 • obvod v 1/3 22cm
 • rozpätie tuľajok 43 cm

3 ročné muflóny

 • dĺžka tuľajok 70 cm
 • obvod v 1/3 24 cm
 • rozpätie tuľajok 47 cm

4 ročné muflóny

 • dĺžka tuľajok 80 cm
 • obvod v 1/3 24 cm
 • rozpätie tuľajok 50 cm

5 ročné muflóny

 • dĺžka tuľajok 85 cm
 • obvod v 1/3 24 cm
 • rozpätie tuľajok 50 cm

6 ročné muflóny

 • dĺžka tuľajok 87 cm
 • obvod v 1/3 24 cm
rozpätie tuľajok 50 cm

2 skupina v poľovných lokalitách : M1 PL Malé Karpaty , M2 PL Kováčske Kopce , M3 PL Kočovce , M4 PL Nové Mesto n. Váhom , M5 PL Rokoš , M6 PL Zemianske Kostoľany , M9 PL Rohy , M10 PL Medovarce - Plášťovce , M11 PL Hajnačka Hostice , M13 PL Jasov , M14 PL Dubina , D2 PL Malé karpaty II sever , D20 Rozhanovce - Zverník , v poľov. revíroch Zvernička Brestov , Zvernička Zemplínske Vrchy a vo všetkých ostatných poľov. revíroch s výskytom voľne žijúcej muflónej zveri sa určujú tieto min. kritéria trofejí muflónov súcich na chov :
2 ročné muflóny

 • dĺžka tuľajok 50 cm
 • obvod v 1/3 21 cm
 • rozpätie tuľajok 42 cm

3 ročné muflóny

 • dĺžka tuľajok 67 cm
 • obvod v 1/3 23 cm
 • rozpätie tuľajok 45 cm

4 ročné muflóny

 • dĺžka tuľajok 75 cm
 • obvod v 1/3 23 cm
 • rozpätie tuľajok 47 cm

5 ročné muflóny

 • dĺžka tuľajok 80 cm
 • obvod v 1/3 23 cm
 • rozpätie tuľajok 48 cm

6 ročné muflóny

 • dĺžka tuľajok 83 cm
 • obvod v 1/3 23 cm
 • rozpätie tuľajok 48 cm

Za lovné sa považujú všetky 7r. a staršie muflóny . U oboch skupín je neprípustné :

 • vrastavosť tuľajok
uhol medzi tuľajkami menší ako 90 st.

Veková trieda

I.vt

II.vt

III.vt

Vek

2 - 3r.

4 - 6r.

7 a viac r.